Қарар ҳәм оның орынланыўы орай хызметинде жаңа басқыш

2018-жыл 18-март күни Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Инженерлик-коммуникация тармақларына жалғаныў бойынша мәмлекетлик хызмет көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламентлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 256-санлы қарары қабыл етилген еди. Қарарға муўапық, төмендегилер инженерлик-коммуникация тармақларына жалғаныў бойынша мәмлекетлик хызмет көрсетиў системасын буннан былай да жетилистириўдиң тийкарғы бағдарлары етип белгиленди:

- мәмлекетлик хызмет көрсетиўде юридикалық яки физикалық шахслардың тиккелей қатнасыўын талап ететуғын тәртип-қағыйдалар санын ҳәм оларды көрсетиў мүддетлерин түп-тийкарынан қысқартыў;

- юридикалық ҳәм физикалық шахслардан басқа мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлерден алынатуғын ҳүжжетлер ҳәм мағлыўматлардың талап етилиўин бийкарлаў;

- мәмлекетлик хызмет көрсетиўде бюрократиялық тосқынлық ҳәм шеклеўлерге жол қоймаў мақсетинде мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлер ортасында өз-ара жақын уйымлараралық электрон бирге ислесиўди орнатыў;

- мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлердиң жумысларының нәтийжелилигин, тезлигин ҳәм ашықлығын тәмийинлеў, олардың жуўапкершилигин ҳәм атқарыў интизамын күшейтиў;

- Өзбекстан Республикасы Бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталын (БИМХП) мәмлекетлик хызмет көрсетиў ушын бирден-бир мәлимлеме майданшасы сыпатында белгилеў.

Қарарда белгиленгениндей, 2018-жылдың 1-апрелинен баслап онда тастыйықланған ҳәкимшилик регламентлерге муўапық, көрсетилетуғын мәмлекетлик хызметлерден пайдаланыў ушын юридикалық ҳәм физикалық шахслар тек Мәмлекетлик хызмет орайлары яки БИМХП арқалы мүрәжат етеди.

«Өзбекэнерго» АЖ, «Өзтрансгаз» АЖ ҳәм Өзбекстан Республикасы Турақ жай коммунал хызмет көрсети министрлиги ҳәм мәмлекетлик хызметлердиң көрсетилиўинде қатнасатуғын басқа мәмлекетлик уйымлар:

он күн мүддетте мәмлекетлик хызметлер көрсетиў ушын зәрүр ҳүжжетлер ҳәм басқа ҳүжжетлердиң үлги формалары, бланкаларының ислеп шығылыўын ҳәм де Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги менен келискен ҳалда тастыйықланыўын;

Өзбекстан Республикасы Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги ҳәм де Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги менен биргеликте аймақлық бөлимлер, ведомстволық тийисли шөлкемлер ҳәм мәмлекетлик хызметлердиң көрсетилиўинде қатнасатуғын басқа дүзилмелердиң БИМХП на жалғаныўын;

Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги ҳәм Саўда-санаат палатасы менен биргеликте ҳәр шеректе кеминде бир мәрте Мәмлекетлик хызметлер орайларының хызметкерлериниң қатнасыўында усы қарар менен тастыйықланған ҳәкимшилик регламентлерди әмелде қолланыўдың нәтийжелилиги дәрежесин арттырыўға бағдарланған оқыў семинарларының шөлкемлестирилиўи ҳәм өткерилиўин тәмийинлейди.

Өзбекстан Республикасы Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызмет агентлиги менен биргеликте БИМХП да:

- мәмлекетлик хызмет көрсетиўдиң ҳәр бир басқышында юридикалық ҳәм физикалық шахслар мүрәжатларының көрип шығылыўын бақлап барыў тәртибин;

- жойбарлаў, қурылыс-монтаж ҳәм сазлаў-иске түсириў шөлкемлеринен коммерциялық усынысларды алыў ушын юридикалық ҳәм физикалық шахслардың инженерлик-коммуникация тармақларына жалғаныў бойынша техникалық шәртлерин орналастырыўды нәзерде тутатуғын системаны енгизеди.

Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги:

- мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлердиң олар тәрепинен мәмлекетлик хызметлер көрсетилиўиниң белгиленген тәртибине әмел етилиўи бойынша жумысларының үстинен, соның ишинде, БИМХП арқалы турақлы қадағалаў орнатады;

- усы қарар менен тастыйықланған мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў бойынша ҳәкимшилик регламентлердиң талапларын бузғанлық ушын мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлердиң лаўазымлы шахсларына белгиленген тәртипте ҳәкимшилик жазаларды қолланады.

Қарарда белгиленгениндей, мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўши мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлер, Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги басшылары усы қарарда нәзерде тутылған ўазыйпалардың өз ўақтында, толық ҳәм сапалы орынланыўы ушын жеке жуўапкер болады.

Мансур ТУРАҚБАЕВ,

Нөкис қаласы Мәмлекетлик хызметлер орайының аға қәнигеси.

 

Бөлимлер