Кегейли районында қайыр-сақаўат ислери әмелге асырылды

Елимиз ғәрезсизлигиниӊ жемиси  болған мусылман халықларыныӊ уллы байрамы сыпатында кен турде байрамланыўы дәстурге айланған Қурбан ҳайт байрамы мунәсибети менен Кегейли районындағы бир қатар мәкеме, кәрханалар ҳәм  шѳлкемлер тәрепинен ҳәм сектор басшылары тәрепинен  қайыр-сақаўат ислери әмелге асырылмақта.

Кегейли районы Ишки ислер бѳлими тәрепинен ѳзлерине бириктирилген 3-сектор аймағындағы  социаллық қорғаўға мүтәж, майыплығы болған, жалгыз баслы ҳәм кем тәмийинленген шанарақлардың турмыслық машкалалары ҳәм мүтәжликлери үйренилип шығылып олар ѳз ўақтында унамлы шешим таппақта.

Усындай нәтийжели ҳәм қайырлы ислердиӊ бири сыпатында байрам шеӊберинде сектор басшылары тәрепинен  аймағындағы майыплылығы болған ҳәм кем тәмийинленген шаӊарақ ағзаларына Ѳзбекстан пуқаралығын тастыйықлаўшы биометрик паспортлар ҳәм байрам саўғалары тапсырылыўын атап ѳтиў орынлы.

Елимизде ҳеш ким меҳир-итибардан шетте қалмайды,  бундай қайырлы ислер әлбетте даўам етеди.

Район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети

Бөлимлер