Өзбекстан жаслар аўқамы кепиллиги тийкарында және бир жас пуқара суд залынан азат етилди

2019-жыл 13-август күни жынаят ислери бойынша Әмиўдәрья районы суды тәрепинен жынаят ислери бойынша Хожели районы суды имәратында Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексиниң 104-статьясында нәзерде тутылған жынаятты ислеген, жас пуқара Қодирқулов Самандар Жониқул улының иси көрип шығылды.  

Атап айтқанда, жас пуқара С.Қодирқуловтың анасы Р.Суюнованың Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесине жоллаған мүрәжаты тийкарында, жас пуқараның жәмийетте тутқан орны, минез-қулқы ҳәм басқада әҳмийетли мәселелер үйренилип, нәтийжеси бойынша жас пуқара С.Қодирқуловты кепилликке алыў лазым деп табылған еди.

         Судқа Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен усынылған кепиллик хаты тийкарында, суд тәрепинен жас пуқара С.Қодирқуловқа еркинен айырыў менен байланыслы болмаған басқа жаза түри тайынланып, суд залынан азат етилди.

         Суд органлары ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамы ортасында ислеп шығылған Меморандум талаплары бойынша суд мәжилисинде Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси юрисконсульти К.М.Палуаниязов ҳәмде аўқамның Хожели районлық Кеңеси баслығы А.Б.Худайбергеновлар жас пуқараның нызамлы ҳуқық ҳәм мәплерин қорғап өзлериниң пикир ҳәм усынысларын билдирди.

Сондай-ақ, суд мәжилиси Хожели районындағы 4 сектор басшыларының да дыққат итибарынан шетте қалмады.

         Суд мәжилиси соңында, Хожели районы ҳәкими Ж.М.Ермашев көрилген ис бойынша өзиниң пикирин билдириў менен бир қатарда, жас пуқара С.Қодирқуловқа алдағы ўақытта жәмийеттиң жүрис-турыс қағыйдаларына әмел еткен ҳалда туўры жолдан жүриў лазым екенлигин, бундай имкәният ҳәм исеним ҳәмийше берилмейтуғынлығын, жас пуқараның бәнтлигин тәмийинлеў ҳәмде басқада машқалаларды шешиўде ҳәмийше таяр екенлигин, жаслардың тәлим-тәрбиясына биринши нәўбетте ата-ана  жуўапкер екенлигин билдирип өтти.     

                 

           

Бөлимлер