ТПМИ Нөкис филиалы оқытыўшылары Италия, Германия ҳәм басқа да еллердиң жоқары оқыў орынларында маманлығын арттырып келди

Пайтахтымызда Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының 25 жыллығына бағышланып «Жоқары медициналық билимлендириўдиң әҳмийетли мәселелери» темасында халықаралық илимий-әмелий конференция болып өтти.

Илажға Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Денсаўлықты сақлаў министрликлери, Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң басшылары, филиалдың профессор-оқытыўшылары, клиник ординаторлар менен студент-жаслар, тараў ветеранлары, Франция, Италия, Болгария,  Португалия, Литва еллериниң жоқары оқыў орынларының илимпазлары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Конференцияны филиал директоры, медицина илимлериниң докторы, профессор О.Атаниязова басқарып барды.

Халықаралық илимий-әмелий конференция қатнасыўшыларын Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев қутлықлады.

Буннан кейин Ташкент педиатрия медицина институтының проректоры С.Гуля­мов, Өзбекистан Денсаўлықты сақлаў министрлиги медициналық билимлендириўди раўажландырыў орайының қәнигеси Д.Тухтасинова,  Италияның Саннио университетиниң профессоры Паскуале Дапонте, Литваның Вильнюс университетиниң профессоры Алвидас Жюсевичус, Болгарияның Пловдив университетиниң профессоры Елена Илиева жоқары медицина қәнигелерин таярлаўдың әҳмийетли ўазыйпалары, оқыў орынлары арасындағы бирге ислесиўдиң нәтийжелерине кең түрде тоқтап өтип, филиал жәмәәтин шерек әсирлик юбилейи менен қутлықлады.

Шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, 1991-жылы Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалының ашылыўы буның айқын дәлили болып табылады. Оқыў орнына дәслепки жылы «Педиатрия иси» факультетине 100 студент қабыл етилген болса, бүгинги күни  бакалавриат бо­йынша 5 бағдарда, клиникалық ординатура бо­йынша 30 бағдарда жәми 1600 жас билим алмақта.

Соңғы жыллары илимий бағдарда ҳәм қәнигелер таярлаўда  елимиздеги ҳәм бир қатар шет мәмлекетлердеги жетекши оқыў орынлары және илимий орайлар менен тығыз бирге ислесип келинбекте.  Усындай бирге ислесиў шеңберинде Россия мәмлекетлик медицина университети, Казан мәмлекетлик медицина университети оқытыўшыларының қатнасында кәсиплик маманлықты арттырыў бойынша шөлкемлестирилген көшпели илажлар нәтийжесинде филиалдың 110 педагог қәнигеси халықаралық сертификат алыўға миясар болды. Сондай-ақ, оқытыўшылар Швеция, Австрия, Италия, Германия ҳәм басқа да еллердиң абырайлы жоқары оқыў орынларында маманлығын арттырып келди.

Улыўма алғанда, өткен шерек әсир даўамында оқыў орнында 3 мыңнан аслам улыўма әмелият, педиатр, гигиенист шыпакер менен 600 клиникалық ординатор таярланды. Олар бүгинги күнде елимиздиң барлық аймақларында, Орайлық Азия Республикаларында, Россия ҳәм басқа да шет еллерде мийнет етпекте.

Илажда филиал жәмәәти менен Италияның Саннио университети арасында «Credit Mobility»  шеңберинде  биргеликте әмелге асырылатуғын жаңа жойбар бойынша шәртнамаға қол қойылды.

Дерек: КХА

Бөлимлер