"Ucell-Nukus" жаңа офиси ашылды

Ucell-Nukus жаңа офиси Қарақалпақстан Республикасы пайтахтында ашылды. Сыртқы көриниси қарақалпақтың милилий нағыслары менен безелгенкең ҳәм заманагөй, еки қабаттан ибарат бул имаратта «COSCOM» ЖШЖ (Ucell саўда маркасы) абонентлерине хызмет көрсетиў ушынжүдә жақсы қолайлылықлар жаратылған.

Бул жаңа офистиң Нөкисте ашылыўы,сымсыз байланыс хызметиниң ең баслы тәмийинлеўшиси сыпатында өзлери ушын Ucellди таңлаған пайтахт турғынларының  байланыс хызмети ҳәм компания сервислери менен тәмийинлениўин күшейттирип береди.

Nukus-Ucell офиси қала орайында жайласқан.Бул жерде келиўшилерге барлық қолайлы шараятлар жаратылған:имарат ишкерисиықшам хәм салқын. Нөкис офисиниң барлық аймақларды кең қамраўыҳәм оның қолайлы жумыс графиги клиентлер ушын  жақсы комфортлы шараятларда сыпатлы хызметге жалғаныўға мүмкиншилик туўдырады.

Имараттың биринши қабатында хызмет көрсетиў залы жайласқан болып,  абонентлерге бул жерде 4 операторға дейин бир ўақыттың өзинде хызмет көрсетиледи. Абонентлерге жақсы қолайлы шарайытлар жаратыў мақсетинде электрон түрдеги нәўбет системасы жолға қойылған. Компания клиентлери өзлери ушын қолайлы ҳәм пайдалы болған тариф жобсын  таңлап алыўы, номерге қостырыўы, сим-картасын пулсызөзгертиўи, байланысты активлестириўи/тармақ деактивациясынҳәм VAS хызметин/ мүмкин.Усы жердиң өзинде Компания хызметлерине есапласыў ушын төлем кассалары да жайластырылған.

Қәнигелер мобиль операторы хызметлери ҳәм жаңа акциялары хаққында толық мағлыўматлар берип барады, мобил байланысы мәселеси бойынша толық түсиниклер береди,тарифлик жобаны таңлап алыўғажаңа хызмет түрине жалғаныўға ҳәм  компанияның арнаўлы хызмет түрлеринен пайдаланыўға жәрдемлеседи.

 

Байрам Жумагулов,жергиликли Ucell-Nukus офисиниң баслығы

«Бул клиентлерге хызмет көрсетиўдиң жаңа дәрежеси.Ҳәзирги ўақытта Қарақалпақстанда 150 дилерлик шақабы болып, оның 18 и Ucellдиң моно-брендлик шақабшасы болып есапланады. Офисте региондағы 450 мың абонентке хызмет көрсететуғын 15 хызметкер жумыс ислейди.Онда физикалық тәреплерге де,корпоратив клиентлерге де бирдей хызмет көрсетиледи.Бизлердиң тийкарғы уазыйпамыз–максимал дәрежеде сервис түрлери менен толтырыў арқалы офисти универсалластырыў, яғный клиент бир жерде турып өзине зәрүрли болған бәрше хызметлерден пайдалана алыўына ерисиўимиз тийис».

 

Және бир жаңалықты айтып өтиў зәрүр, яғный жаңа офисте абонентке хызмет етиўден тысқры, мобиль телефонларын,смартфон ҳәм планшетлер, USB-модемлери ҳәм мобил қурылмаларына аксессуарларды сатыпалыўына мүмкиншиликлер жаратылады. Булардың барлығын арзанлатылған бахаларда, яки алдыңғы төлемисизбөлип төлеў жолы менен де алыўыңызға болады.

Ucell-Nukus жаңа офиси Қарақалпақстан Республикасы пайтахтында ашылды. Сыртқы көриниси қарақалпақтың милилий нағыслары менен безелгенкең ҳәм заманагөй, еки қабаттан ибарат бул имаратта «COSCOM» ЖШЖ (Ucell саўда маркасы) абонентлерине хызмет көрсетиў ушынжүдә жақсы қолайлылықлар жаратылған. Бул жаңа офистиң Нөкисте ашылыўы,сымсыз байланыс хызметиниң ең баслы тәмийинлеўшиси сыпатында өзлери ушынUcellди таңлаған пайтахт турғынларының  байланыс хызмети ҳәм компания сервислери менен тәмийинлениўин күшейттирип береди.

Nukus-Ucell офиси қала орайында жайласқан.Бул жерде келиўшилерге барлық қолайлы шараятлар жаратылған:имарат ишкерисиықшам хәм салқын. Нөкис офисиниң барлық аймақларды кең қамраўыҳәм оның қолайлы жумыс графиги клиентлер ушын  жақсы комфортлы шараятларда сыпатлы хызметге жалғаныўғамүмкиншилик туўдырады.

Имараттың биринши қабатында хызмет көрсетиў залы жайласқан болып,  абонентлерге бул жерде 4 операторға дейин бир ўақыттың өзинде хызмет көрсетиледи. Абонентлерге жақсы қолайлы шарайытлар жаратыў мақсетинде электрон түрдеги нәўбет системасы жолға қойылған. Компания клиентлери өзлери ушын қолайлы ҳәм пайдалы болған тариф жобсын  таңлап алыўы, номерге қостырыўы, сим-картасын пулсызөзгертиўи, байланысты активлестириўи/тармақ деактивациясынҳәм VAS хызметин/ мүмкин.Усы жердиң өзинде Компания хызметлерине есапласыў ушын төлем кассалары да жайластырылған.

Қәнигелер мобиль операторы хызметлери ҳәм жаңа акциялары хаққында толық мағлыўматлар берип барады, мобил байланысы мәселеси бойынша толық түсиниклер береди,тарифлик жобаны таңлап алыўғажаңа хызмет түрине жалғаныўға ҳәм  компанияның арнаўлы хызмет түрлеринен пайдаланыўға жәрдемлеседи.

 

Байрам Жумагулов,жергиликли Ucell-Nukus офисиниң баслығы

«Бул клиентлерге хызмет көрсетиўдиң жаңа дәрежеси.Ҳәзирги ўақытта Қарақалпақстанда 150 дилерлик шақабы болып, оның 18 и Ucellдиң моно-брендлик шақабшасы болып есапланады. Офисте региондағы 450 мың абонентке хызмет көрсететуғын 15 хызметкер жумыс ислейди.Онда физикалық тәреплерге де,корпоратив клиентлерге де бирдей хызмет көрсетиледи.Бизлердиң тийкарғы уазыйпамыз–максимал дәрежеде сервис түрлери менен толтырыў арқалы офисти универсалластырыў, яғный клиент бир жерде турып өзине зәрүрли болған бәрше хызметлерден пайдалана алыўына ерисиўимиз тийис».

 

Және бир жаңалықты айтып өтиў зәрүр, яғный жаңа офисте абонентке хызмет етиўден тысқры, мобиль телефонларын,смартфон ҳәм планшетлер, USB-модемлери ҳәм мобил қурылмаларына аксессуарларды сатыпалыўына мүмкиншиликлер жаратылады. Булардың барлығын арзанлатылған бахаларда, яки алдыңғы төлемисизбөлип төлеў жолы менен де алыўыңызға болады.

Сондай–ақ, имараттың биринши қабатында Компания дилерлер менен турақлы түрде жыйналыслар,  корпоротив клиентлер ҳәм абонентлер менен ушырасыўлар өткерилетуғын 30  орынға мөлшерленген Мәжлислер залы жайласқан.

Корпоротив клиентлер менен ислесиў ушын арнаўлы бөлме ажратылған. Оларға 2 саўда ўәкили ҳәм 1 оператор хызмет етеди.

Сондай–ақ, имараттың биринши қабатында Компания дилерлер менен турақлы түрде жыйналыслар,  корпоротив клиентлер ҳәм абонентлер менен ушырасыўлар өткерилетуғын 30  орынға мөлшерленген Мәжлислер залы жайласқан.

Корпоротив клиентлер менен ислесиў ушын арнаўлы бөлме ажратылған. Оларға 2 саўда ўәкили ҳәм 1 оператор хызмет етеди.

Бөлимлер