Мойнақта бузылған дийўаллар евро стилде қурылады

Усы жылдың июль ҳәм август айларында социаллық тармақларда Мойнақ районы «Әжинияз» көшеси 11, ҳәм 35-жайда жасаўшы пуқаралар М.Алмаганбетов пенен У.Сейтмуратовлар тәрепинен «снос» мәселесинде, яғный алдыннан ескертилген турақ жайының бузылыўына байланыслы төленетуғын компенсация пулының төленбей атырғаны  ҳаққындағы мүрәжатлары жәрияланды.

Бул мәселеге район ҳәкиминиң санаатты раўажландырыў,  капитал қурылыс, коммуникациалар ҳәм коммунал хожалығы мәселелери бойынша орынбасары Ильяс Мырзамбетов төмендегише анықлық киргизди.

Бәриңизге белгили болғанындай, соңғы жылларда Ҳүрметли Президентимиздиң басламалары менен Мойнақ районында ири қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары, соның ишинде, район иши көшелерин кеңейтип асфальтлаў ҳәм олардың әтирапларын абаданластырыў  жумыслары алып барылмақта. 

Социаллық тармақларға «снос» ушын компенсация пулын талап еткен пуқаралар мине, усы асфальтлаў жумыслары алып барылып атырған «Әжинияз» көшесиниң турғынлары болып табылады. Дурыс, алдын бул пуқараларға турақ жайының бузылыўы ҳаққында ескертиў қағазы берилген. Сондай-ақ, соңғы есап-санақларға бола турақ жайлардың жолдан алыс жайласқаны себепли бузылмайтуғыны да ескертилди.

Әмелде де тап солай болды. Яғный пуқаралар турақ жайының тек асфальтқа жақын жайласқан  сыртқы дийўаллары ғана бузылды. 

Усы себепли Мойнақ район ҳәкимлиги тәрепинен пуқаралар М.Алмаганбетов ҳәм У.Сейтмуратовқа тез арада бузылған дийўал дәрўазаларының орнына заманагөй евро стилдеги дийўаллар қурып берилетуғын ҳәм басқа жер участкасынан жаңа турақ жай салыў мақсетинде жумсаған қәрежетлери де қаплап берилетуғынын мәлим етемиз.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер