Ҳаяллардың мийи 15-19 жасқа шекем өседи, ер адамлардики ше?

Информацияның глобалласыўы дәўиринде адам ҳәр түрли сиясий, социал-экономикалық, мәдений, экологиялық тараўдағы жаңалықлар ҳәм информациялардан шаршайды. Соның ушын, мийге бираз дем берип, мий ҳаққындағы мағлыўматларға көз жуўыртсақ.
Адам мийиниң аўырлығы дене аўырлығының 1/46 бөлимин қурайды. Мий жайылып шығылса, оның улыўма майданы 1 468 ден 1 670 квадрат метрге шекем болыўы мүмкин. Мийден бир минутта 740-750 мл. қан ағып өтеди.


Ҳаяллардың мийи 15-19 жасқа шекем өседи, ер адамларда болса бул процесс 20-29 жасқа шекем даўам етиўи мүмкин. 30 жастан баслап ҳаяллар ҳәм ер адамларда да күнине 30-50 мың нерв клеткалары набыт болып, мийдиң тийкарғы көлеми киширейеди.

Сахибжамал Есемуратова

Бөлимлер