«Өзбекстан темир жоллары» ишки қатнаўларға 60%ке шекем шегирмелерди енгизди

«Ўзтемирйўловчи» АЖ айырым ишки поездларға 20 дан 60% ке шекемги (билетлерди сатып алыў мүддетине қарай) (барлық түрдеги вагонлар ушын) шегирмелер жәриялады.


Атап айтқанда, 060/059, 062/061-санлы поездларға «Tашкент-Әндижан-Ташкент» жөнелисинде бир қатар шегирмелер енгизилди.
Өзбекстаннан Россия ҳәм Қазақстан жөнелиси бойынша барлық мәмлекетлер аралық поездларға шегирме тарифтиң 30% барлық түрдеги вагонлар ушын ажыратылған билет баҳасына тең болады. Буннан былай шегирме енгизилген билетлерди Россия аймағында да сатып алыў мүмкин.

Сахибжамал Есемуратова

Бөлимлер