"Facebook" корпорациясы өз логотипин жаңалады

«Facebook» корпорациясы өз логотипин жаңалады. Буған тийкарғы себеп сыпатында пайдаланыўшылар «Facebook» социаллық тармағын компанияның басқа бағдарламаларынан ажыратып алыўын аңсатластырыў екенлиги келтирилген.
Жаңаланған логотипти ислеўде бас ҳәриплерде ҳәм көзге тасланатуғын реңлерден пайдаланылған.

Video

Бөлимлер