Берунийде зүрәәт байрамы болып өтти

Беруний районында аўыл хожалығы хызметкерлери күнине бағышланған «Зүрәәт байрамы» болып өтти.

Байрам тамашаларында район ҳәкими А.Сапарбаев, жергили  халық ҳәм аўыл хожалығы тараўының мийнеткеш дийқанлары менен шарўалары қатнасты.

Илаж аўыл хожалығы өнимлериниң көргизбелери ҳәм миллий халық ойынлары менен даўам етти.

Район ҳәкимлигиниң Мәлимлеме хызмети

Бөлимлер