Ең үлкен кесилиспе ҳаққында рәсмий жуўап

4Р176 "Нөкис - Шымбай - Тахтакөпир"  автомобиль жолының 0-14,3 км реконструкция жумыслары жылдан жылға өтиӯши объект болып, Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018 жыл 19 декабрьдеги ПҚ-4067 - санлы қарарына асас Қарақалпақстан Республикасы жоллардан пайдаланыӯ унитар кәрханасы тәрепинен әмелге асырылды. Усы жолдың 3,8 - 4,3 км аралығындағы үлкен кесилиспе қурылысына 2,02 млрд.сӯм жойбар смета ҳүжжетлери исленип, соннан 2019 жыл 1,2 млрд. сӯм қаржы ажыратылды.

Жойбар смета ҳүжжетлеринде көрсетилген қатнаӯ бөлегине асфальт жатқызыӯ, 4 дана жол тутаспасы (съезд), бордюр орнатыӯ жумыслары толығы менен орынланды. Жойбар смета ­ҳүжжетлеринде көрсетилмеген жумыслар, яғный кесилиспеге светофор, видео-камера орнатыӯ жумыслары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси арнаӯлы эксплуатация-монтажлаӯ бөлими тәрепинен әмелге асырылды ҳәм видео-камера кабельлерин өткериӯ мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы жоллардан пайдаланыӯ унитар кәрханасы тәрепинен әмелге асырылған, яғный тутаспадағы (съезд) жатқызылған асфальт қатламын кесип алған.

Кесип алынған бөлегиндеги жумыс көлемлерин сапластырыӯ бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси арнаӯлы эксплуатация-монтажлаӯ бөлими тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы жоллардан пайдаланыӯ унитар кәрханасы менен шәртнама дүзиӯ ис илажлары әмелге асырылмаған ҳәм қаржы ажратылмаған. Бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси арнаӯлы эксплуатация-монтажлаӯ бөлими тәрепинен жоқарыда көрсетилген кемшиликлерди сапластырыӯ мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы жоллардан пайдаланыӯ унитар кәрханасы менен шәртнама дүзилсе, шәртнамада көрсетилген ис көлемин орынлаӯға таяр екенлигин билдиремиз.

ҚР АЖАБ бас инженер: Ю.Ерназаров

Бөлимлер