: Давид Қонарбаев

Келешек қурыўшылары - ел таянышы

09:38, 10.09.2018 1054

Итибар. Имканият. Мийнет ҳәм жеңис. Бул сөзлер елимиз жасларының ертеңги айдын келешеги ушын беккем таяныш ҳәм…

Бөлимлер