: Даўытбай Қайыпов

Шымбайдың ширели ҳаўазы - Даўытбай Қайыпов

10:19, 14.08.2017 1124

Ҳәр бир миллеттиң өзине тән өзгешеликлерин оның ана тили, салт-дәстүри, үрп-әдетлери, көркем өнери ҳәм мәдениятынан көриўимизге…

Бөлимлер