: Дәрбент

«Дәрбент» фирмасының баслығы: "Бир дана саўыў агрегаты 8,5 миллион сумға түсти"

14:37, 23.11.2016 886

Мал жақсысы сыйыр ҳәм өрисине қарай өседи. Үш ай бурын алыс Германиядан алып келинген гөш-сүт жетистириў…

Бөлимлер