: Дәстан

Дәстанның Португалиядағы жеңиси

16:31, 06.09.2016 1304

Ҳүрметли Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды» деп оғада дурыс атап…

Бөлимлер