: Ең үлгили басланғыш шөлкем

«Ең үлгили басланғыш шөлкем» таңлаўы жеңимпазлары анықланды

09:28, 30.06.2017 1003

Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы тәрепинен ҳәр еки жылда бир мәрте өткерилип киятырған «Ең үлгили басланғыш шөлкем»…

Бөлимлер