: ЖАҢА ҲӘКИМ

Төрткүл районына жаңа ҳәким тайынланды

12:20, 20.12.2017 1681

Халық депутатлары Төрткүл районлық Кеңесиниң гезексиз сессиясы болып өтти. Сессияда шөлкемлестириў мәселеси қаралды. Усы күнге шекем…

Төрткүл районына жаңа ҳәким тайынланды

12:20, 20.12.2017 1681

Халық депутатлары Төрткүл районлық Кеңесиниң гезексиз сессиясы болып өтти. Сессияда шөлкемлестириў мәселеси қаралды. Усы күнге шекем…

Бөлимлер