: Ж.Базарбаев

Академик Ж.Базарбаев: А.Байрыева «Дәстүр — бул өмирдиң жасаў бағдарламасы» деп жаңылыс пикирди билдирди

15:12, 26.01.2018 1499

«Еркин Қарақалпақстан» газетасының өткен жылы 28-ноябрь күнги санында Алмагүл Байрыеваның «Миллий дәстүримиз — халықтың келбети» деген…

Академик Ж.Базарбаев: Әдебиятта шаршай ма екен

22:58, 02.04.2017 1340

2016-жылы «Әмиўдәрья» журналының бесинши санында филология илимлериниң докторы, профессор К.Алламбергенов ҳәм шайыр Ш.Аяповлардың «Метафоралық образлар дүньясы»…

Бөлимлер