: Зүрәәт байрамы

Атшабар майданында болып өткен «Зүрәәт байрамы»нан репортаж

11:50, 12.12.2017 788

Аўыл хожалығы хызметкерлери күнине бағышланып пайтахтымыздың Атшабар майданында болып өткен «Зүрәәт байрамы»нан репортаж Нөкис қаласының арқа…

Бөлимлер