: Каримов

Өзбекстан Республикасының Биринши Президенти И.А.Каримовтың жерлеў мәресимин өткериў бойынша мәмлекетлик комиссияны дүзиў ҳаққында

09:49, 03.09.2016 1381

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы Кеңеси, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кеңеси ҳәм Өзбекстан Республикасы…

Бөлимлер