: Кебир аўыл

Кебир аўылда кран жарылып ишимлик суўы зая болмақта

09:13, 15.12.2018 827

Халық тилинде Кебир аўыл деп аталатуғын 18-санлы «Наўпир» МПЖда Төрениязов ҳәм Бағдад көшелери кесилиспесинде кран жарылып…

Бөлимлер