: ППС

Байрамда да халық хызметиндеги ППХ батальонының хызметкерлери

11:32, 10.01.2017 1107

Жаңа жылды шаңарақта төрт көз түўел ошақ басында шүйиркелесип, шадлы күлки менен аўызбиршиликте күтип алғанға не…

Бөлимлер