: Семинар-тренинг

Бүгинниң темасы: Интернет мәдениятын қәлиплестириў

01:45, 16.04.2016 1441

«Глобалласыў процесинде жасларда интернет мәдениятын қәлиплестириўдиң актуал мәселелери» - Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң журналистика бағдары…

Бөлимлер