: ТашПМИ

ТашПМИ Нөкис филиалында питкериўши студентлерге диплом тапсырыў мәрәсими болып өтти (фото)

23:02, 08.01.2018 1023

Ушырасыўды филиал директоры О.А.Атаниязова ашып берди.Ол өз сөзинде питкериўши студентлерге шыпакерлик жумысларында өз кәсибине садық пидайы инсан…

Бөлимлер