: Ташкент-Қоңырат

"Ташкент-Қоңырат" жолаўшы поездиниң тезлигине шеклеў белгиленди

11:59, 10.07.2019 1212

«Ўзтемирйўлйўловчи» АЖның хабар бериўинше, «Ташкент-Әндижан», «Ташкент-Үргениш-Хийўа», «Ташкент-Қоңырат», «Ташкент-Термиз» ҳәм «Ташкент-Бухара» жөнелислеринде қатнайтуғын жолаўшы поездларының ҳәрекетлениў қәўипсизлигин…

Бөлимлер