: Техника факультети

Техника факультети студентлериниң дөретиўшилик мийнетлери ҳәм жетискенликлери көргизбеси өткерилди (фоторепортаж)

02:08, 28.12.2018 469

Университеттиң мәденият сарайында Техника факультетиниң жаңа жыл байрам кешеси болып өтти. Кеше шеңберинде факультет студентлериниң дөретиўшилик…

Техника факультети қызлары ортасында «Жаңа жыл кешеси» атамасында таңлаў өткерилди

16:05, 25.12.2018 313

Университетимиздиң 4-санлы студентлер турақ жайында жасайтуғын Техника факультети студент қызлары ортасында «Жаңа жыл кешеси» атамасында  таңлаў…

Техника факультетинде жаңа жыл алдынан ата-аналар менен ушырасыў өткерилди

15:32, 25.12.2018 280

Техника факультетинде студентлердиң ата-аналары менен ушырасыў өткерилди. Онда факультет деканаты, кафедра баслықлары, топар басшылары ҳәм ата-аналар…

Бөлимлер