: Фотоаппарат

Жынаят: Фотоаппаратқа өш жигит

14:48, 31.12.2017 1007

Тақыятаслы Искандаржон Джумабаев әйне тепсе тебингини үзетуғын, ғырыстай 20 жасында. Өзиниң бар имканиятларын, күш-қарыўын унамлы ислерге…

Бөлимлер