: Экомәденият

Экомәденият шаңарақта қәлиплеседи

15:04, 14.02.2018 978

Экомәденият түсиниги бизиң жәмийетимизде еле толық түрде қәлиплесип үлгермеди. Себеби, буны күнделикли турмысымызда байқап, көрип, сезип…

Бөлимлер