: Юмор-бәйги

«Юмор-бәйги» телевизиялық таңлаўының өткерилиў тәртиби менен танысың

10:37, 13.01.2017 1075

Мәмлекетимизде юмор-сатира тараўына қызығыўшы ҳәм бул бойынша өзиниң дөретиўшилигин кең халыққа көрсетиўди қәлеўшилерди анықлаў ҳәм олардың…

Бөлимлер