: аттракцион

Шоманайда жаңа аттракцион иске түсти

12:15, 28.08.2017 1151

Шоманай бүгин үлкен қурылыслар елине айланды. Районда дерлик ҳәр күни жүз берип атырған жаңалықлар халқымыздың қуўанышына…

Бөлимлер