: мал

«МАЛДЫ БЕЗ БАСЫП КЕТТИ» ямаса халықтың бул пикири қаншелли шынлық?

22:53, 13.09.2018 1970

Халықтың арасында соңғы бир айдан бери «дуў-дуў гәп»ке айланған әңгимеден ҳәммениң хабары бар. Биреў-биреўимизге мәсләҳәт беремиз,…

Ҳасыл туқымлы маллар бағыўшы Қоңыраттағы еки дос

12:00, 14.07.2018 1589

«Қус уясында көргенин ислейди» демекликте үлкен мәнlи бар. Айтыўларынша Ғафурдың үлкен атасы Шымберген, әкеси Нарбайлар дийқаншылық…

Бөлимлер