: студентлер

Алтын дәўирдиӊ қәлбеки студентлери!

15:17, 24.05.2019 375

  Студентлик алтын дәўир. Бул бахытқа ерисиў ҳәзирги дәўирде ҳәр бир жас әўладтыӊ тилеги есапланады. Студент…

Бөлимлер