: Қураны кәрийм

Қураны кәриймниң қарақалпақ тилиндеги 1-аўдармасы баспадан шықты

16:53, 28.03.2019 996

“Ўзбекистон” баспа-полиграфия дөретиўшилик үйи баспаханасында “Қураны кәрийм мәнилериниң қарақалпақ тилиндеги аўдармасы ҳәм тәфсири” атамасындағы топлам 8000…

Қарақалпақстанда Қураны кәрийм жарысы ѳткериледы

18:35, 22.01.2018 920

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты тәрепинен Президентимиздиң усыныслары тийкарында биринши ҳәм екинши басқыш Қураны кәрийм жарысларын ѳткериў шѳлкемлестирилди.…

Бөлимлер