: Ҳүрмет Атажанов

Жүзимге қандай кеселлик түсти?

11:35, 08.10.2016 1377

Тәбияттың қырсықлығы дийқанларымыз ушын қыйыншылық туўдырып киятырғанын билемиз. Қыстын қурғақ ҳәм жыллы болып келиўи, бәҳәрдиң жаўынлы…

Нөкисте өсип турған шынарлар

15:23, 03.10.2016 1105

Платан (шынар) терегин Ташкентте ҳәм Алма-ата да ушыратып оның бийиклигине, жапырағының үлкенлигин көрип ҳайран болатуғын едим.…

Бөлимлер