: Ҳәким ҳәм жаслар

Нөкис районы ҳәкими жаслар менен ушырасты

12:07, 05.05.2018 1152

3-май күни район ҳәкиминиң жәмлеспеген жаслар арасында ушырасып атырған ҳәр түрли машқалалар шешимин табыў ҳәм оларды…

Бөлимлер