: Өзбек жаўынгерлик өнери

Қараөзеклы торт спортшы Наманганнан жеңис пенен қайтты

10:50, 01.03.2017 1159

«Өзбек жаўынгерлик өнери» миллий спорт түринен үлкен жастағылар ҳәм «Жасларымыз нәшебентликке қарсы» сүрени астында киши жастағылар…

Бөлимлер