Пайтахтымызда Жаслар орайының жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды

00:14, 21.04.2016 1293

Бул ҳаққында Өзбекистан Миллий мәлимлеме агентлиги (ӨзА) хабарлады. Агентликтиң мағлыўматына қарағанда, орайдың материаллық-техникалық базасын беккемлеў ушын…

Фермерлер өз ҳуқық ҳәм миннетлемелерин қай дәрежеде биледи?

03:18, 16.04.2016 1175

Фермер хожалығы менен байланыслы нызамшылық ҳәм оларды әмелге асырыў бағдарында республикамыз районларында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги…

Бүгинниң темасы: Интернет мәдениятын қәлиплестириў

01:45, 16.04.2016 1122

«Глобалласыў процесинде жасларда интернет мәдениятын қәлиплестириўдиң актуал мәселелери» - Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң журналистика бағдары…

«Агробанк»тиң Тақыятас филиалы өз жумысын тоқтатты

21:59, 14.04.2016 1128

Бул ҳаққында Telegraf хабарлады. Мағлыўматларға қарағанда, банктиң республика аймағындағы филиаллар тармағы 177ге түсти. Банк өзиниң капитал…

Ҳәптениң екинши ярымындағы ҳаўа райы қандай болады?

03:12, 14.04.2016 1204

Гидрометеорология орайының берген мағлыўматына тийкарланып kun.uz усы ҳәптениң екинши ярымында бақланатуғын ҳаўа райы ҳаққында хабарлады. Хабарда…

Қол телефоны кимде жоқ?

17:42, 12.04.2016 1257

ХХI әсир технология әсири. Адамлар информацияны оператив түрде тез алыўға урынады. Мағлыўмат алмасыў, тарқатыў, оны бир-биреўге…

Cынасаң сынып кетежақ ямаса бүгинги жаслар тойы ҳаққында айрым пикирлер

17:17, 11.04.2016 1689

Халқымызда «Той елдиң көрки»-деген гәп бар. Бул бийкарға айтылмаған. Инсан баласы өмирде жасар екен, ҳадал мийнет…

Бeллeсиў қaтнaсыўшылaры сaлтaнaтлы түрдe шығaрып сaлынды

17:20, 10.04.2016 1180

Бeрдaқ aтындaғы Қaрaқaлпaқ Мәмлeкeтлик унивeрситeтиндe “Унивeрсиaдa-2016” сaйлaп aлыў бaсқышлaрының жуўмaқлaрынa aрнaлғaн сaлтaнaтлы илaж бoлып өтти. Илaждa…

“Унивeрсиaдa-2016” сaйлaп aлыў бaсқышлaрының жуўмaқлaрынa aрнaлғaн брифинг

17:16, 10.04.2016 1241

Брифингдe сөзгe шыққaн Қaрaқaлпaқстaн Рeспубликaсы Мәдeният ҳәм спoрт ислeри министриниң oрынбaсaры A.Турдaнoв сaйлaп aлыў бaсқышының жуўмaқлaры…

Сaйлaп aлыў ойынлaрынa шeк тaслaнды

14:11, 08.04.2016 1285

Бeрдaқ aтындaғы Қaрaқaлпaқ Мәмлeкeтлик унивeрситeтиндe “Унивeрсиaдa-2016” сaйлaп aлыў ойынлaрынa шeк тaслaнды. Нәтийжeлeр мeнeн төмeндe тaнысып шығыўыңызғa…

Бөлимлер