Бүгинниң темасы: Интернет мәдениятын қәлиплестириў

01:45, 16.04.2016 1146

«Глобалласыў процесинде жасларда интернет мәдениятын қәлиплестириўдиң актуал мәселелери» - Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университетиниң журналистика бағдары…

«Агробанк»тиң Тақыятас филиалы өз жумысын тоқтатты

21:59, 14.04.2016 1158

Бул ҳаққында Telegraf хабарлады. Мағлыўматларға қарағанда, банктиң республика аймағындағы филиаллар тармағы 177ге түсти. Банк өзиниң капитал…

Ҳәптениң екинши ярымындағы ҳаўа райы қандай болады?

03:12, 14.04.2016 1240

Гидрометеорология орайының берген мағлыўматына тийкарланып kun.uz усы ҳәптениң екинши ярымында бақланатуғын ҳаўа райы ҳаққында хабарлады. Хабарда…

Қол телефоны кимде жоқ?

17:42, 12.04.2016 1280

ХХI әсир технология әсири. Адамлар информацияны оператив түрде тез алыўға урынады. Мағлыўмат алмасыў, тарқатыў, оны бир-биреўге…

Cынасаң сынып кетежақ ямаса бүгинги жаслар тойы ҳаққында айрым пикирлер

17:17, 11.04.2016 1722

Халқымызда «Той елдиң көрки»-деген гәп бар. Бул бийкарға айтылмаған. Инсан баласы өмирде жасар екен, ҳадал мийнет…

Бeллeсиў қaтнaсыўшылaры сaлтaнaтлы түрдe шығaрып сaлынды

17:20, 10.04.2016 1202

Бeрдaқ aтындaғы Қaрaқaлпaқ Мәмлeкeтлик унивeрситeтиндe “Унивeрсиaдa-2016” сaйлaп aлыў бaсқышлaрының жуўмaқлaрынa aрнaлғaн сaлтaнaтлы илaж бoлып өтти. Илaждa…

“Унивeрсиaдa-2016” сaйлaп aлыў бaсқышлaрының жуўмaқлaрынa aрнaлғaн брифинг

17:16, 10.04.2016 1289

Брифингдe сөзгe шыққaн Қaрaқaлпaқстaн Рeспубликaсы Мәдeният ҳәм спoрт ислeри министриниң oрынбaсaры A.Турдaнoв сaйлaп aлыў бaсқышының жуўмaқлaры…

Сaйлaп aлыў ойынлaрынa шeк тaслaнды

14:11, 08.04.2016 1334

Бeрдaқ aтындaғы Қaрaқaлпaқ Мәмлeкeтлик унивeрситeтиндe “Унивeрсиaдa-2016” сaйлaп aлыў ойынлaрынa шeк тaслaнды. Нәтийжeлeр мeнeн төмeндe тaнысып шығыўыңызғa…

Тәбийғый газды автоматластырылған тәртипте есаплаў системасы қашан иске қосылады?

00:47, 07.04.2016 1348

Елимизде 2016-2020-жыллар аралығында тәбийғый газды автоматластырылған тәртипте есаплаў системасы толық иске қосылады. Бул ҳаққында «Ўзтрансгаз» АЖның…

50 сўмлық ҳәрекетте ме?

00:42, 07.04.2016 1328

Бул ҳаққында «Даракчи» басылымына тийкарланып telegraf.uz сайты хабарлады. Көпшиликти қызықтырып жүрген бул сораўға Орайлық банк баслығының…

Бөлимлер