ҚР ИИВ ходимлари Болалар уйи тарбияланувчилари ва кўзи ожиз болаларга совға саломлар улашишди (фото)

Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлиги ходимлари томонидан 10 сонли кўзи ожиз болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернати ва Тахиятош туманидаги "Болалар уйи"га ташриф буюриб болажонлар кўнглига бир зум булсада хурсанчилик улашиш мақсадида вазирлик рахбарияти ва хомийлар томонидан тайёрланган совға саломлар улашишди. Бу ҳақда Қорақалпоғистон Республикаси Ички ишлар вазири ўринбосари полковник Шукурилло Аюбов хабар бермоқда.

Ташриф давомида ногиронлар, имконияти чекланган инсонларни қўллаб қувватлаш мақсадида яратилган шарт шароитлар билан яқиндан танишишди. Шу билан бир қаторда биноларни қишки мавсумга таёргарлиги, иситиш мосламаларини сўзлиги кўздан кечириб чиқилди.

Тарбияланувчилар томонидани масканларда ташкил этилган турли тўгаракларда ўрганган машғулотларидан чиқишлар қилиниб ташриф буюрганларни ҳайратда қолдиришди.

Айниқса Республика 10 сонли кўзи ожиз ва чала кўрувчи болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернати 11 синф ўкувчиси Бекзод Ражабовнинг ўзи томонидан ёзган ажойиб шеърлари ташриф буюрганлар кўнглидан улкан жой олди.

Жаксылыктан жаралган дунья

Бир гезлери хайран каламан

Барлык сырым саган айтаман

Калбимдеги болган саяман

Жаксылыктан жаралган дунья

***

Бул омирде инсанды сынар

Сабыр етип козлерим талар

Бир-биреуге жаксылык кылар

Жаксылыктан жаралган дунья

***

Журекте дарт болса косык жазылар

Халык ушын шайырлар еске алынар

Мудамы инсанлар алга талпынар

Барха жаксылыктан жаралган дунья

***

Омирдин барына шукир етинлер

Жаксы жаманнында паркын билинлер

Бул дуньянын кадирине жетинлер

Себеби сынактан жаралган дунья.

Устазлар

Мен ушын кадирли болып келгенсиз

Бул инсан келешек нуры дегенсиз

Сиз менин екинши аннам екенсиз

Уллы касип ийеси болган устазлар.

***

Билим берип келгенсиз канша инсанга

Сиздей инсан дуньяда дана деседи

Сиз куткен кунлерде еле келеди

Мен ушын мехрибан болган устазлар

***

Алиппе китабын берип колларга

Инсанларды баслап жаксы жолларга

Аумет тилеп барха биздей жасларга

Мен ушын адиули болган устазлар

***

Сиздей инсанлардын алгысын алып

Исенип бархама алга басаман

Келешекте уллы инсан боламан

Мен ушын бир дунья болган устазлар. 

Республикалык 10-санлы кози Аззи хам шала кориуши балалар ушын канигелестирилген мамлекетлик мектеп-интернаты

11А класс окыушысы

Раджапов Бегзад

Бўлимлар