Қарақалпақстанда карантинде болған дәслепки пуқаралар үйлерине қайтты

Елимизде коронавирус инфекциясы тарқалыўының алдын алыў ҳәм оған қарсы гүресиў, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық тынышлығын тәмийинлеў мақсетинде Жәҳән денсаўлықты сақлаў шөлкеминиң усыныслары тийкарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Мине, усындай илажлар шеңберинде кеселлик белгилери болмаса да сырт еллерден келген елимиз пуқаралары 14 күнлик карантинге алынған еди. Усы мүддет ишинде Қарақалпақстан бойынша стационар шараятында улыўма карантинге алынған жәми пуқаралар саны 544 ти қурайтуғын болса, соннан Нөкис қаласы, Тақыятас ҳәмде Нөкис районларында карантинде болған 500 пуқара 4-апрель күни өзлериниң турақлы жасаў мәнзиллерине қайтарылды. Тереңлестирилген медициналық тексериўлер, лабораториялық, арнаўлы тест ҳәм басқа да диагностикалық анализлердиң нәтийжелери бойынша олардың ҳеш биринде кеселлик белгилери анықланбады. Карантиннен шыққан бул пуқаралардың 121и Қарақалпақстан Республикасында тураклы есапта турады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси, Ишки ислер министрлиги ҳәм Айрықша жағдайлар басқармасы тәрепинен карантинде болған пуқараларды кеселлик тарқатыў қәўпи жоқлығы себепли жасаў мәнзиллерине жеткерип қойыў ушын бир қатар илажлар әмелге асырылды. Атап айтқанда, ўәлаятлардан келген пуқаралар ушын Нөкис-Әндижан жөнелиси бойынша арнаўлы поезд шөлкемлестирилип, санитариялық талапларға әмел еткен ҳалда өз үйлерине гүзетилди. Сондай-ақ, республикамыз аймақларында жасаўшы пуқаралар арнаўлы автобусларда, Жол патруль хызметиниң қадағалаўында шаңарақларына қайтарылды. Карантинде болған пуқаралар үй шараятында белгили ўақыт даўамында аймақлық шыпакер ҳәм патронаж мийирбийкелер тәрепинен медициналық бақлаўда болады.

Карантинде болған пуқаралар олар ушын барлық шараятлар жаратып берилгени, 110 нан аслам медициналық хызметкерлер күни-түни хызметте болғаны, 14 күн даўамында тек ғана коронавирус емес, ал басқа да кеселликлер бойынша  тексериўлер өткерилгени, керекли жағдайларда медициналық жәрдемлер көрсетилгени ушын шын кеўилден миннетдаршылық билдирди.

– Карантинде болған ўақтымызда Президентимиздиң өз пуқараларына, ўатанласларына қаншелли үлкен итибар ҳәм ғамхорлық көрсетип атырғанлығын, олардың ҳеш бирин жалғызлатып қоймайтуғынлығын терең сездик. Бизлерге жаратылған шараятлар, шыпакер ҳәм мийирбийкелердиң меҳрийбаншылығы ушын рахмет айтаман, – дейди Хорезм ўәлаятында жасаўшы пуқара Ш.Эшжанова. – Пүткил дүньяны тәшўишке салып турған бул инфекция тез арада сапластырылып, кеселликти жуқтырып алған адамлардың саўалып кетиўин тилеймен.

Соны да айрықша атап өтиў тийис, өз өмири ҳәм денсаўлығын қәўип астына қойып, кәсибине садық қалған медицина хызметкерлериниң қуўанышы шексиз. Олар өзлери ушын емес, ўатанласлары ушын қуўанбақта.

Мағлыўмат ушын соны да атап өтиў керек, Қарақалпақстанда бүгинги күнде  коронавирус пенен кеселленген бирде-бир наўқас анықланбаған.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баспасөз хызмети
М.Ҳабибуллаев түсирген сүўретлер

 

Бөлимлер