Карантин дәўиринде контракт төлемин толық төлей алмаған студентлер оқыўдан шетлетилмейди

Карантин дәўиринде оқыў жылы ушын төлемли контракт пулларын толық төлеўге үлгермеген студентлер оқыўдан шетлетилмейди. Бул питкериўши курс студентлерине де тийисли.

Төлемлерди толық төлемеген питкериўши курс студентлери шәртли түрде жуўмақлаўшы қадағалаўларға киргизилиўи мүмкин.

Бирақ, жоқары оқыў орнын питкергени ҳаққындағы тийисли диплом олар оқыў жылы ушын белгиленген төлемди толық төлегеннен соң бериледи.

Бул ҳаққында Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министри Ином Мажидов бүгинги болып өткен брифингде мәлим еткен.

Қарақалпақстан хабар агентлиги

Бөлимлер