Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министры орынбасары подполковник М.Т.Рахматуллаев тәрепинен Беруний ҳәм Элликқала районлары ИИБларына әмелий жәрдем көрсетилди

Усы жылдың 19-май күни, министр орынбасары М.Т.Рахматуллаев тәрепинен Беруний ҳәм Элликқала районлары ИИБларының ҳуқуқбузарлыклар профилактикасы ҳәм жинаятшылиққа қарсы гүресиўдеги әмелге асырылып атырған жумыслары ҳәм басшылар көрсетпелериниң ислениўи үйренилди.

Тыйкарынан министр орынбасары М.Т.Рахматуллаев быйыл аты аталған районлардың көп жинаят исленген мәҳаллелеринде 
мәҳалле белсендилери менен исленген жинаятлар ҳаққында сәўбетлести, тийисли шараларды белгиледи.

Соң, сол район ИИБларының Пробация есабында турыўшы  судланған шахслар менен сәўбетлер өткерилип, олардың жасаў шараятлары үйренилип, мүтәж шаңарақларға ҳәм аты аталған районларда жасаўшы кем тамийинленген шаңарақлардың айырымларына жәрдем көрсетилди.

Сондай-ақ, пуқаралар ҳәм хызметкерлердиң үй алды қыйтақ жерлери көзден кеширилип, оларға әмелий жәрдем берилди.
Буннан тысқары, министр  орынбасари М.Т.Рахматуллаев Беруний ҳәм Элликқала районлары ИИБларында хызмет қылып атырған хызметкерлердиң ис жүритиўдеги ҳүжжетлерин үйренип, тийисли бағдарларды берип өтти.

Қарақалпақстан Республикасы ИИМ жанындағы Тергеў басқармасы

Бөлимлер