Енди Нөкис орайлық базары дүйшембиден тысқары ҳәр күни саат 14:00 ге шекем ашық болады

Хабарыӊыз бар елимизде карантин жәрияланғанлы берли Нөкис орайлық дийхан базары ҳәптениӊ жуп күнлери ҳәм екшемби күни саат 12:00 ге шекем жумыс ислейтуғын еди.

Бундай қысқа ўақыт ишинде болса әлбетте пуқарлар арасында аралықты сақламаў, саўда орынларында нәўбет күтип қалыў жағдайлары, сондай-ақ, алыс аймақлардан келиўши пуқаралар керекли азық-аўқат өнимлерин сатып алыў ушын ўақыт жетпейтуғын еди.

Нөкис қаласы ҳәкимиятыныӊ бизге берген мағлыўматына бола, мине усы машқалаларды сапластырыў ҳәм карантин қағыйдаларына әмел етиў мақсетинде 2020-жыл 19-май сәнесинен базар сийшемби күнинен баслап екшемби күни шекем жумыс ислейди. Және базардыӊ жумыс ўақыт саат 14:00 ге шекем даўам етеди.

Дүйшемби күни тазалық күни. (санитарный день) Енди сийшемби, сәршемби, пийшемби, жума, шемби ҳәм екшемби күнлери саат 14:00 ге шекем Нөкис орайлық базары ашық болады.

Дерек: zaman.uz

Бөлимлер