Наўқас қандай ҳуқықларға ийе?

Наўқас медициналық жәрдем сорап мүрәжат еткен ҳәм медициналық жәрдем алып атырған ўақытта төмендеги ҳуқықларға ийе:

- шыпакерди ҳәм емлеўхананы таңлаў;
- санитария-гигиена талапларына жуўап беретуғын шәраятта тексериўден өтиў ҳәм емлениў;
- өз илтимасына көре басқа қәнигелерден мәсләҳәтлер алыў;
- медициналық жәрдем сорап мүрәжат еткенлиги, ден саўлыгының жағдайы, қойылған анализ ҳаққындағы мағлыўматлар ҳәмде оны тексериў ҳәм емлеў ўақытында алынған басқа мағлыўматлар сыр сақланыўы;
- медициналық араласыўға өз ыхтыяры менен разылық бериў ямаса бас тартыў.

@Huqiqiymalimleme

Бөлимлер