Нөкис қаласында саат 06.00 ден – 22.00 ге шекем болған ўақыт аралығында автотранспорт қуралларының арнаўлы раухсатнамасыз (стикерсиз) ҳəрекетлениўине руқсат етилди

Нөкис қаласы “сары” категорияға өткерилгенлиги себепли Ɵзбекстан Республикасына коронавирустың кирип келиўи ҳəм тарқалыўының алдын алыў бойынша республика арнаўлы комиссиясы жыйналысының 2020-жыл,14-майдағы 23-санлы баянламасына тийкар пайтахтымыз аймақларында саат 06:00 ден – 22:00 ге шекем болған ўақыт аралығында автотранспорт қуралларының арнаўлы рухсатнамасыз (стикерсиз) ҳəрекетлениўине рухсат берилди.
 
Бул ҳаққында Қарақалпақстан Республикасына коронавирустың кирип келиўи ҳəм тарқалыўының алдын алыў бойынша иләжлар бағдарламасын таярлаў бойынша Республикалық арнаўлы комиссиясының мəжилис баянламасы қабыл етилди.
Еслетип өтемиз, автотранспорт қураллары салонындағы пуқаралардың саны автотранспорт басқарыўшысы менен қоса 4 адамнан аспаўы қатаң белгилеп қойылған.

Сондай-ақ, барлық аймақларда олардың категориясына қарамастан əмелдеги белгилеп қойылған талаплар сақланып қалады.
Ҳүрметли пуқаралар ҳəм автотранспорт қураллары басқарыўшылары! Сизге Қарақалпақстан Республикасы “қызыл” категорияда турғанын жəне бир мəрте ескерте отырып, карантин талапларының жумсартылыўына байланыслы арқайынлыққа берилместен, белгиленген қағыйдаларға қатаң əмел етиўге шақырамыз!

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мəлимлеме хызмети

Бөлимлер