15-июннан баслап улыўма аўқатланыў объектлерине рухсат бериледи

Республика арнаўлы комиссиясының қарары менен "жасыл" ҳәм "сары" аймақларда улыўма аўқатланыў объектлери искерлигине рухсат бериледи.

Соның менен бирге улыўма аўқатланыў объектлери искерлигин шөлкемлестириўде қойылатуғын тийкарғы талаплар сыпатында төмендегилер белгилеп қойылды:

- банкетлер ҳәм басқа ғалаба илажлар өткериўге жол қоймаў;

- искерликти саат 08:00ден 23:00ге шекем шөлкемлестириў;

- столлар аралығындағы 2 метрден кем болмаған социаллық аралықты тәмийинлеў;

- бир стол әтирапында 4 адамнан көп болмаған (10 адамнан көп болмаған бир шаңарақ ағзалары буған кирмейди) қарыйдарларды жайластырыў;

- хызметшилердиң медициналық нықап ҳәм қолқапта болыўы;

- ҳәр бир қарыйдардан кейин стол ҳәм басқа мебельлердиң бет бөлегин дезинфекциялық затлар менен тазалаў.

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер