Шавкат Мирзиёев: «Егер жағдай усылай даўам етсе, көп ўалаятлар ҳәм қалаларды жаўыўға мәжбүр боламыз»

Президент Шавкат Мирзиёев 16-июнь күнги видеоселектор жыйналысында мәмлекетде коронавирусға шалынғанлар саны соңғы 2 ҳәптеде кескин асып кеткенлиги ҳаққында тоқталып өтти.

Мәмлекет басшысының сөзлерине көре, кейинги 2 ҳәптеде:

Ташкент қаласында анықланған 551 ҳалаттың 482си;

Ташкент ўалаятындағы 734 жағдайдың 79ы;

Наўайы ўалаятындағы 108 ҳалаттың 83и;

Қашқадарья ўалаятындағы 51 ҳалаттың 48и халық арасынан анықланған.

Сондай-ақ, соңғы еки ҳәптеде кеселленгенлер арасында жуғыў дереги нәмәлим болып киятырғанлар саны:

Ташкент қаласында 57;

Ташкент ўалаятында 22;

Наўайы ўалаятында 25;

Қашқадарья ўалаятында 3 қурамақта.

Айтыўларынша, ҳәзирги ўақытта Республикадағы район ҳәм қалалардан 34  «қызыл», 24 «сары» аймақ етип белгиленген.
«Булардың барлығы коронавирус пенен байланыслы жағдай жүдә қыйынласып баратырғанлығын көрсетпекте. Бүгин пандемияға қарсы гүресте  сақлық ҳәм жуўапкершиликти бир емес, он мәрте асыратуғын жаңа басқыш басланбақта, десек туўры болады.

Мен биринши күннен карантин шараятында жасаў ҳәм ислеўге үйрениўимиз керек деп айтқанман. Лекин, егер усылай даўам ете версе, көп ўалаятлар, көп қалаларды жаўыўға мәжбүр боламыз», – деди Шавкат Мирзиёев.

Президент Республика арнаўлы комиссиясына пандемия шараятында карантин қағыйдаларына әмел етилиўин тәмийнлемеген аймақлар, кәрхана ҳәм шөлкемлер басшыларына жуўапкершиликти асырыў шараларын көриў бойынша тапсырма берди.
«Керек болса, басшыларды да жумыстан алыўға мәжбүр  боламыз. Неге десеңиз, бул адамлардың қәўипсизлиги менен тиккелей байланыслы», – деди Президент.

Мәмлекет басшысы өз жумысын қайта баслап атырған кәрханалар, базарлар ҳәм саўда орынларында дезинфекция жумысларын, санитария бақлаўларын күшейтиў кереклигин  айтып өтти.

«Халыққа хызмет көрсететуғын, туўрыдан-туўры сәўбетте болатуғын барлық мәкеме хызметкерлерин коронавирус бойынша турақлы тесттен өткериў әмелиятын кеңейтириўимиз керек», – деди Мирзиёев.

Еслетип өтемиз, алдын Қашқадарья ўалаятында 6 кеселланиў ҳалаты ушырасып, 1- май күни олардан соңғысы дүзелип шыққан ҳәм ўалаят коронавирус жоқ аймаққа айланған еди . Бирақ, 5 июннан баслап ўалаятта 51 адамда Covid-19 анықланды.

Дерек: Kun.uz

Бөлимлер