30-июнь сəнесинен баслап Нөкис қаласында қандай тəртип орнатылады?

2020-жылдың 30-июнь сəнесинен баслап төмендеги хызмет түрлериниң жумыс алып барыўы қадаған етиледи:

парклер ҳəм халықтың дем алыў бағлары (аттракцион ҳəм кеўил ашар объектлердиң жумысы буған кирмейди);

азық-аўқат емес өнимлериниң усақлап сатыў саўдасы менен шуғылланыўшы дүкəнлар, зергерлик ҳəм гүл дүкəнларының жумысы;

жөнелиссиз таксиде жолаўшыларды тасыў;

жəмийетлик транспорт ҳəрекети;

барлық түрдеги ғалабалық илажлар – концерт, театр, кинотеатр, музей, спорт илажлары, шаңарақлық илажлар, той, мереке ҳəм мəресимлер (жерлеў мəресимлери 10-15 адамнан көп болмаған жағдайлар буған кирмейди) ;

буйым базарларының жумысы;

шаштəрезхана ҳəм гөззаллық салонларының жумысы;

кеўилашар объектлер – түнги клублар, дискотека, ресторан, кафе, асхана, чайхана, спа ҳəм массаж салонлары, караоке, бильярд заллары, шылым (кальян) ҳəм компьютер ойынлары орайларының жумысы;

салқын ишимликлер саўдасының жумысы;

қадақланбаған музқаймақ саўдасының жумысы;

билимлендириў мəкемелери (бақша, мектеп, лицей, колледж, техникум, институт, университет ҳəм басқалар), оқыў курсларының жумысы;

мəмлекетлик органлар менен шөлкемлерде физикалық ҳəм юридикалық шахсларды қабыл етиў;

жеке-меншик бəнтлик агентликлериниң жумысы;

ашық жасалма қапламалы спорт объектлери;

компьютер (сканер, нусқа көшириў, текст териў, басып шығарыў) ҳəм полиграфия хызмети;

автотранспорт қураллары басқарыўшыларын таярлаў ҳəм қайда таярлаў менен шуғылланыўшы мəкемелер;

спорт секциялары, дөгереклер, спорт залары ҳəм фитнес клублар жумысы;

индивидуал шуғылланыўшылар ушын тренажер заллары ҳəм бассейнлердиң жумысы;

диний шөлкеслердиң жумысы.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мəлимлеме хызмети

 

Бөлимлер