Шет елден қайтқан пуқаралар ушын карантинди мийманханада өткериў баҳасы ҳәм тәртиби қандай?

Коронавирус инфекциясы менен кеселлениў ҳалатлары кемеймеген мәмлекетлерден кирип келип атырған Өзбекстан пуқаралары ҳәм мәмлекетте турақлы жасаў жайына ийе болған пуқаралығы болмаған шахсларды ихтыярый түрде өз есабынан мийманханаларда карантинге алыў тәртиби Республика арнаўлы комиссиясының 2020-жыл 30- июндағы қарарына муўапық белгиленди.

Туризмди раўажландырыў мәмлекетлик шөлкеми бул тәртип бойынша мағлыўмат берди.
Оған бола, ҳәзирги күнде пуқараларды карантин талаплары тийкарында жайластырыўға жетерли шараят жаратқан ҳәм  оларды қабыл етиўге разылық билдирген мийманхана жумысын жүритиўши исбилерменлик субъектлери дизими белгиленди. 

Оған көре:

300 мың сўмға шекемги баҳалар 599 орынға мөлжелленген жәми 13;

301-500 мың сўм баҳадағы 4256  орынға мөлжелленген жәми 54;

501 мың сўмнан жоқары баҳадағы 3616 орынға мөлжелленген жәми 35 мийманхана дизими белгиленди.

Бир рейсте Өзбекстанға кирип келип атырған пуқаралардың Миллий гвардия тәрепинен күн даўамында қорықланатуғын мийманманханаларға тәртипли жайластырылыўы, халық арасында коронавирустың кең тарқалыўының алдын алыў мақсетинде мийманхана дизими ҳәр бир баҳа тайпасынан 3тен – жәми9 ең кем баҳа усынған мийманханалар кесиминде дағазаланып барылады. 
Бунда мийманханалар орынлары саны карантинге алынған пуқаралар ҳәм бронлар есабы толған соң, дизим жаңаланып барылады.

Карантинди мийманханада өткериў бойынша бағдарламаға көре, мийманханаларда 14 күнлик карантинге «қызыл» рейслер менен Өзбекстанға кирип келип атырған шахслар алынады. Мийманханаларда карантин мүддетин өтеў ҳәм  хызмет көрсетиў пуллы болып есапланады. 

Жайластырыў баҳасы алдыннан мәлим етиледи, мийманхана баҳасы бойынша 3 тайпа усынылды. Бул бойынша   мийманханалар дизими ҳаққында мағлыўматларды Туризмди раўажландырыў мәмлекетлик шөлкеми рәсмий веб-бети ҳәм басқа ҒХҚ арқалы билип алыўыңыз мүмкин.

Мийманханада турыўды қәлемейтуғын шахслар арнаўлы карантин орайларына карантин дәўирин өтеў ушын жибериледи.
Мийманханалар тәрепинен алып келинген, лекин, карантинди мийманханаларда өткериўди қәлемеген пуқаралар карантин орынларына  пуқаралардың өз есабынан жол-патруль хызмети хызметкерлери бақлаўы астында жеткериледи ҳәм белгиленген тартипте ўақтынша карантинде сақланады.

Мийманханаларда карантин мүддетин өтеўди қәлеўшилер  халықаралық аэропортқа, шегара өткериў пунктлерине жетип келгеннен соң, белгиленген мийманхана атына арза толтырады.

Өзбекстан аймағына кирип келген соң, мийманханада яки арнаўлы карантин орайларында карантин мүддетин өтеўди қәлеўшилер айрықша транспорт қуралы арқалы ҳәм ишки ислер органлары хызметкерлери бақлаўы астында өзлери таңлаған тайпадағы мийманханаларға жеткерип бериледи ҳәм жайластырылады. Транспорт ҳәм бақлаў шығымлары улыўма мийманхана хызметлер баҳасының ишине киритиледи.

Бунда пуқараларға ең арзан баҳа усынған мийманханалар биринши нәўбетке жайластырылады.
Мийманхана хызметлери ушын төлем оған жайласқаннан соң үш күн даўамында төлениўи лазым. 
Төлемди әмелге асырмаған шахслар арнаўлы карантин орынларына көшириледи. Пул төлемеген шахслар арнаўлы карантин орайларына алып келинген күннен 14 күнлик мүддетке карантинге алынады.

Пуқаралар мийманханаларда карантинге жайластырылғаннан соң, олардан 1 сутка ишинде ҳәм  11 күннен кейин тәкирар коронавирус ушын полимераза шынжырлы реакция (ПЗР) лаборатория тести алынады.

Мийманханаларда 24 саат үзликсиз медицина хызметкерлери нәўбетшилиги әмелге асырылады. 
Мийманхана санитария қәўипсизлик талаплары ҳәм стандартлары бойынша муўапықластырылады ҳәм даўамлы түрде санитария-эпидемиология орайлары бақлаўы астында дезинфекция ҳәм басқа профилактика илажлары өткериледи ҳәм жайластырылған шахслар қорғаў қураллары,тийкарынан, маска ҳәм бир мәртелик қолғап пенен тәмийинленеди.

Медицина хызметкерлери карантинде сақланып атырғанларды күнине кеминде 2 мәрте медициналық көриктен өткереди. Кеселликке шалинғанлықта гүман қылынып атырған яки жоқары температуралы шахслар шөлкемлестирилген изоляторға жайластырылады ҳәм олардан қосымша полим

ераза шынжырлы реакция (ПЗР) лаборатория тестлери алынады.
Мийманханаларда карантинге алинған пуқараларда коронавирус пенен байланыслы болмаған кеселликлер анықланған жағдайда оларды шыпакер усынысы менен аймақлық ден саўлықты сақлаў басқармалары тәрепинен басқа тийисли даўалаў мәкемелерине көшириледи.

Мийманхана тайпадан келип шығып стандарт меню тийкарында 3 мәрте аўқат пенен тәмийинленеди. Алкогол өнимлерин қабыллаў қадаған етиледи. Аўқатланыў жасаў ушын ажратылған ханаларда әмелге асырылады.

Карантин мүддети өтелип атырған мийманханалар да карантин зонасы есапланады ҳәм сол объектларге карантинге алыныўшыларды алып келиў ҳәм ол жерде изоляцияда сақлаў ишки ислер органлары ҳәм Миллий гвардия хызметкерлери тәрепинен әмелге асырылады. Мийманханалардағы карантин зоналарынан кетиў қадаған етиледи.

Карантинге алынған шахслар халықаралық аэропортлар, шегара өткериў пунктларинен мийманханаға жеткериў ҳәм мийманханаларда карантин мүддетин өтеў ўақтында орнатылған санитария-гигиена  талапларына, тийкарынан, қорғаўшы қураллар (ниқаплар) пайдаланыў, полимераза шынжырлы реакция (ПЗР) лаборатория тест сынаўларын тапсырыў, социяллық аралықты сақлаў  ҳәм изоляция қағыйдаларына қатаң бойсыныўы шәрт.

Мийманханаларға жеке буйымларды алып кириўде тек ғана санитария-гигиеналық тазалаўдан соң әмелге асырыў мүмкин. Мийманханаларда мобил байланыс қуралларын ислетиўге рухсат бериледи.

Өзбекстан Республикасына жетип келген жолаўшылар келиў, тийисли объектлерге алып барылыў ҳәм карантин мүддетин өтеўдиң барлық басқышларында туўысқанлары ҳәм таныслары менен көрисиўи қадаған етиледи.

Карантин мүддети (14 күнлик) жуўмақланған соң , саламатлығы тексерилип, ПЗР лаборатория тест сынақлары кеселлик жоқ екенлиги тастыйықланғаннан соң, мийманханадан кетиўи мүмкин.

Бөлимлер