Өзбекстаннан коронавирус қашан пүткиллей жоқ болады?

"Өзбекстаннан коронавирус қашан жоқ болады?", " Карантин талаплары қашан жумсартылады" усы ҳәм усыған уқсас сораўларға
Өзбекстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министри Алишер Шодмонов жуўап берди. 

“Буны бүгинге шекем көплеп алымлар болжаўға ҳәрекет етти. Бирақ, ҳешбириниң болжаўы туўры шыққан жоқ. Соның ушын мен де болжамайман. Айтыў жүдә қыйын”, дейди министр Алишер Шодмонов.

Алишер Шодмонов  кеселликтиң тоқтаўы адамларға байланыслы екенлигин айрықша атап өтти. 

“Ҳәммеси сиз бенен бизге, халқымызға байланыслы. Анық қағыйдалар бар. Оларға әмел етилсе, бойсынылса, биз бул кеселлик үстинен жеңип шыға аламыз. Сонда ғана кеселликтен 2-3 айда қутылып кетиўимиз мүмкин. Болмаса бул вирус узақ жыллар даўамында организимимизде сақланып қалыўы мүмкин”, деди Шодмонов. 

Карантин талаплары жумсартылыўы болса өз-өзинен коронавирустың жоқ болыўына 
байланыслы. Солай екен, карантин қағыйдаларына қатаң бойсынайық, ҳүрметли заманласлар!

Айдана Алламбергенова

Бөлимлер